Teamontwikkeling

Ontdek de kracht van uw team

Zoals een bos een mooie eenheid laat zien doordat iedere boom zijn individuele kracht inzet, zo kan een team vanuit eenheid en samenwerking effectief en succesvol zijn. Eenieder heeft dan zijn waardevolle plek en voelt zich gewaardeerd en op zijn gemak.

Teamontwikkeling brengt je voorbij de afstand tussen elkaar. Het creëert het zelfstandig werken bij het team en ieder individu in de organisatie. Het herstelt de verbinding met ieder zijn innerlijke kracht en daarmee boor je een ongekende efficiënte prestatie aan.

Lifetree.nu biedt teamontwikkeling dat uw team voorbij de afstand tussen elkaar brengt. Het herstelt de verbinding met de innerlijke kracht van iedereen en bevordert de zelfstandigheid van het team.

Uitgangspunt

Vanuit een kennismakingsgesprek met de leidinggevende van en iemand uit het team haal ik op wat de vraag is en of de vragen zijn. De training wordt van hieruit op maat gemaakt en geoffreerd. Hierna wordt gekozen of het team samen met de leidinggevende de training wil gaan doen.

Algemene werkwijze van het trainingstraject

Op een rustige locatie in de natuur creëren we een setting waar we vanuit openheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en respect eenieder zijn persoonlijke doel gemakkelijk kan communiceren. Een ieder durft zijn sterktes en zwaktes te tonen zonder reserves. Men is daarna geneigd om elkaar meer te ondersteunen in de zwaktes en leert van elkaars sterktes. Deze ervaring geeft een gevoel van verbinding. Ieder neemt verantwoordelijkheid voor z’n eigen deel.

Je collega’s ondersteunen hierbij, zodat jullie elkaar beter begrijpen en ieder in zijn eigen unieke waarde en in zijn kracht is. Hierdoor ontstaat een heel directe vorm van communicatie in het team. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden een geaccepteerde combinatie.
Kortom: Er ontstaat een duurzame vorm van efficiency tussen de mensen in het team.

Ik geef ruimte aan een ieder om zijn of haar eigenlijke ik naar voren te laten komen zodat ieder zijn persoonlijke doel een plaats kan geven in zijn werk en dat van het team.

NLP coach en trainer

Ik, Edgardo de Monte, help jullie graag op jullie pad. Als gecertificeerd NLP-coach en systemisch werker ondersteun ik jullie hierbij. In openheid en vertrouwen, nieuwsgierig, invoelend en luisterend, creatief en moedig breng ik jullie team tot samenwerking. Hierdoor ontstaat er begrip en verbinding. Jullie respecteren en steunen elkaar in het team.
Ik verbind me met mijn kracht en met jullie teamkern, waardoor ieder op z’n teamplek valt.
NLP staat voor Natuurlijke Levens Processen en is een verzameling technieken om mensen te begeleiden naar hun Zijn en hun eigenlijke optimale functioneren.

Training thema’s en activiteit

Er zijn twee mogelijkheden om een team klaar te stomen. Teamcoaching als training of als filmtraining.

Training
Hierbij komen de volgende onderwerpen naar voren: Elkaar aanspreken, feedback geven, vertrouwen en openheid, eigen verantwoordelijkheid nemen, effectief samenwerken, doelmatig vergaderen, betere werkverdeling en afspraken.

Filmtraining
Met het team volg je door deze vorm alle aspecten van de training. Samen maak je een korte film waarbij de weg belangrijk is naar het uiteindelijke doel.
Jullie gaan dan het onderwerp en het doel samen bepalen, waarna je rollen en taken verdeelt. Je leert elkaar beter kennen in de persoonlijke doelen en de sterktes en zwaktes van eenieder. Je persoonlijkheid, kwaliteit en talent zet je in ten diensten van het team. Het resultaat is goede samenwerking en een echt product.

Waar en hoe?

Het is goed om ergens buiten de werkomgeving samen te zijn. Hierdoor kan er ook een juiste sfeer ontstaan voor eenieder. De locatie van de training is altijd in een rustige omgeving.

Trainingen

  • 3 dagen, verdeeld over 2 momenten; één blok van 2 dagen en één nakomdag.
    Totale investering € 7.320,- excl. BTW, excl. reiskosten.
  • 4 dagen verdeeld over 3 momenten; een blok van 2 dagen en 2 blokken van één dag.
    Totale investering € 9.560,- excl. BTW, excl. reiskosten.

of

Filmtraining
5 dagen verdeeld over 4 momenten; één blok van 2 dagen en 3 blokken van één dag.
Totale investering € 11.800,- excl. BTW (kosten voor apparatuur, o.a. camera en editfaciliteiten, en extra begeleiding tijdens de opname en nabewerking van de film zijn niet meegerekend).

Deze prijzen zijn exclusief verblijfkosten.

En erna?

Enige tijd na de training ontstaat meestal behoefte om te peilen hoever eenieder is en of er nieuwe hindernissen onder de eerste hindernis tevoorschijn zijn gekomen. Hiervoor kan ik nazorg op maat voor het team leveren, zoals persoonlijke coaching. Je kunt daarbij ook denken aan het aanpassen van de procedures of ik ondersteun dan de team overstijgende communicatie zoals bijvoorbeeld instrumenten als softwareprogramma’s.

Nieuwsgierig?

Ik geef op aanvraag een korte demonstratie van mijn werkwijze in teamontwikkeling om een eerste indruk te geven van wat dit kan opleveren.
Ik bereid dit samen met een vertegenwoordiging van het team voor. Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen of inschrijven voor een demonstratie teamontwikkeling.