Citaten

Over Kinderen - Kahlil Gibran

Datum: 20 augustus 2012

Een vrouw met een zuigeling aan de borst zei:
Vertelt ons over kinderen.
En hij zei:

Uw kinderen zijn uw kinderen niet,
Maar de zonen en dochters van 's levens hunkering naar zichzelve.
Gij brengt hen ter wereld, maar gij zijt niet hun oorsprong.
En ofschoon ze bij u zijn, behoren ze u niet toe.
Ge moogt hen uw liefde geven, maar niet uw gedachten,
Want zij hebben hun eigen gedachten.
Ge moogt hun lichaam huisvesten, maar niet hun ziel,
Want hun ziel woont in het huis van morgen, dat ge niet kunt betreden, zelfs niet in uw dromen.
Ge moogt ernaar streven aan hen gelijk te worden, maar probeert hen niet aan u gelijk te maken,
Want het leven gaat niet achteruit, noch draalt het bij gisteren.
Gij zijt de boog waarmee uw kinderen als pijlen het leven worden ingeschoten.
De Boogschutter ziet het doel op het pad van de oneindigheid en spant u met al Zijn kracht opdat Zijn pijlen gezwind en ver vliegen.
Laat het spannen door de Boogschutter u tot vreugede zijn,
Want evenals Hij de pijl liefheeft om zijn vlucht, zo heeft Hij ook de boog lief om zijn standvastigheid.