Filmregie en -productie

“De kracht van een bewust en liefdevol gecreëerd beeld zegt vele malen meer als 1000 woorden.”

Lifetree.nu heeft een ruime ervaring met het regisseren en produceren van promotiefilms met een educatief of informatief karakter. Een specialiteit is de documentaire, waarbij de werkelijkheid wordt gebruikt om uw boodschap tot leven te laten komen. U kunt bijvoorbeeld film gebruiken als ondersteuning van uw bedrijf of stichting bij het overbrengen van nieuwe doelstellingen of nieuwe gedachten.

Het audiovisuele medium bewijst zich keer op keer als een krachtige vertelwijze die indrukken achterlaat bij de kijker. De films geven vaak een sociaal-organisatorische kijk op mensen en hun werk en leven. Een doeltreffende film verandert gedachten bij mensen. Bedrijven of non-profitinstellingen kunnen met film hun werkzaamheden ondersteunen en verlevendigen. Wij hebben de ervaring èn de kennis om film te laten werken voor uw diensten of producten.

Filmregie door Lifetree.nu Edgardo de Monte, grondlegger van Lifetree.nu, bezocht als secretaris van de stichting stedenband Eindhoven-Emfuleni al vele malen de townships in Zuid-Afrika. Hij filmde met zijn crew onder meer de veranderingen in de leef- en woongemeenschappen in deze townships. Van zijn hand kwamen 4 korte promotiefilms in 2009 en 2010.

Werkwijze

“Hoe komen we tot een goede film?”
“Wat willen we zeggen aan wie?”
“En wat willen we dan bereiken?”

Een doeltreffende film verandert gedachten bij mensen.

De manier van werken concentreert zich sterk op de inhoud en de teamvorming binnen de filmcrew. Voor de werkwijze is het namelijk van uiterst belang dat de crewleden met elkaar een solide team vormen. Ook de figuurlijke rol die u of uw bedrijf gaat spelen in het maken van de film krijgt een plek in de organisatie van de filmcrew.

Samen met u wordt zorgvuldig gekeken naar wat u wilt vertellen en wat u daarmee uiteindelijk wil bereiken. Hierna volgt de gezamenlijke idee-bespreking wat ons voldoende informatie zal geven om voor u de offerte op te stellen.

Lifetree.nu crew

Na acceptatie van de offerte wordt begonnen met het doen van research voor het onderwerp. Uw boodschap wordt na research vertaald in een script en wordt helder en effectief in het draaiboek vastgelegd.
Als het draaiboek af is en door u goedgekeurd is, kunnen de opnamen beginnen. Na de opnamen wordt uw film geredigeerd en volgt de nabewerking.

Ons team staat garant voor de oplevering van een pakkende, indringende en doeltreffende productie. Desgewenst kunnen wij samen met de opdrachtgever het complete traject verzorgen: van het eerste idee tot de DVD-cover.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak op uw kantoor.

Recente producties

Lifetree.nu werkt met kleine, grote en middelgrote nationale en internationale ondernemingen en non-profitorganisaties uit vrijwel alle sectoren. Een recente productie was voor Stichting Stedenband Eindhoven-Emfuleni. Deze Stichting ondersteunt ontwikkelingsprojecten op het gebied van educatie, landbouw (zoals groentetuinen), gezondheidszorg (zoals thuiszorg) en veiligheid in de wijk. Het doel van de informatieve films was het weergeven van de vooruitgang die inmiddels is geboekt maar ook de noodzaak voor meer ondersteuning benadrukt.

Safety in the township

Over de nuttige werkzaamheden van de werkgroep voor veiligheid. Inbraak, diefstal, verkrachting, straatroof, het is aan de orde van de dag. De werkgroep zorgt voor het opleiden van mensen en het maken van een veiligheidsbeleid die uitgevoerd wordt door deze mensen. Hun inspanningen leiden tot een veiligere buurt waardoor ontwikkeling beter mogelijk wordt.

The Greening Issue

Groenten zijn onmisbaar in de voeding. Door het zelf verbouwen van groenten kunnen ook de allerarmsten hierin voorzien worden. Ook moeten de akkers beveiligd worden want zoals in deze film duidelijk wordt is ook groente het doelwit van diefstal.

Home Based Care in Evaton West

De Home Based Care is een werkgroep die zich bezig houdt met chronisch zieken die zorgafhankelijk zijn. Gauw wordt duidelijk dat er grote behoefte is aan eenvoudige als steriele handschoenen en ontstekingsremmende medicatie met het oog op besmettinggevaar.